KẾT QUẢ TÌM KIẾM VIỆC LÀM
Tiêu chí tìm kiếm
        Tìm Nâng Cao
Gợi ý từ khóa: Kỹ sư xây dựng, nhân viên kế toán, thu ngân...

Tìm thấy 30 việc làm
STT TÊN CÔNG VIỆC CÔNG TY NƠI LÀM VIỆC LƯƠNG NGÀY ĐĂNG
1 Trợ lý Giám đốc điều hành sản xuất Cty TNHH Đóng Tàu Đông Nam Á Hồ Chí Minh, Long An Thỏa thuận 28/11/2012
2 Công nhân thủy lực Cty TNHH Đóng Tàu Đông Nam Á Hồ Chí Minh, Long An Thỏa thuận 28/11/2012
3 Nhân viên tuyển dụng và đào tạo Cty TNHH Đóng Tàu Đông Nam Á Hồ Chí Minh, Long An Thỏa thuận 28/11/2012
4 Nhân viên KS chất lượng ống Cty TNHH Đóng Tàu Đông Nam Á Hồ Chí Minh, Long An Thỏa thuận 28/11/2012
5 Nhân viên xuất nhập khẩu Cty TNHH Đóng Tàu Đông Nam Á Hồ Chí Minh, Long An Thỏa thuận 28/11/2012
6 Thợ hàn vỏ tàu Cty TNHH Đóng Tàu Đông Nam Á Hồ Chí Minh, Long An Thỏa thuận 28/11/2012
7 Thợ lắp ráp vỏ tàu Cty TNHH Đóng Tàu Đông Nam Á Hồ Chí Minh, Long An Thỏa thuận 28/11/2012
8 Thợ hàn ống Cty TNHH Đóng Tàu Đông Nam Á Hồ Chí Minh, Long An Thỏa thuận 28/11/2012
9 Nhóm trưởng máy Cty TNHH Đóng Tàu Đông Nam Á Hồ Chí Minh, Long An Thỏa thuận 28/11/2012
10 Thợ lắp ráp ống Cty TNHH Đóng Tàu Đông Nam Á Long An, Hồ Chí Minh Thỏa thuận 28/11/2012
11 Thợ hàn vỏ Cty TNHH Đóng Tàu Đông Nam Á Long An Thỏa thuận 15/11/2011
12 Thợ lắp ráp vỏ Cty TNHH Đóng Tàu Đông Nam Á Long An Thỏa thuận 15/11/2011
13 Quản lý vỏ Cty TNHH Đóng Tàu Đông Nam Á Hồ Chí Minh Thỏa thuận 15/11/2011
14 Kỹ sư thiết kế điện Cty TNHH Đóng Tàu Đông Nam Á Hồ Chí Minh, Long An Thỏa thuận 15/11/2011
15 Trưởng phòng điện Cty TNHH Đóng Tàu Đông Nam Á Hồ Chí Minh, Long An Thỏa thuận 15/11/2011
16 Kỹ sư chuẩn bị sản xuất Cty TNHH Đóng Tàu Đông Nam Á Hồ Chí Minh, Long An Thỏa thuận 15/11/2011
17 Nhân viên kho Cty TNHH Đóng Tàu Đông Nam Á Long An Thỏa thuận 15/11/2011
18 Thợ mộc Cty TNHH Đóng Tàu Đông Nam Á Hồ Chí Minh, Long An Thỏa thuận 16/08/2011
19 Trưởng nhóm thợ hàn Cty TNHH Đóng Tàu Đông Nam Á Hồ Chí Minh, Long An Thỏa thuận 16/08/2011
20 Kỹ sư điện Cty TNHH Đóng Tàu Đông Nam Á Hồ Chí Minh, Long An Thỏa thuận 16/08/2011
Hiển thị từ việc làm thứ 1 đến việc làm thứ 20
  Last
1
2