KẾT QUẢ TÌM KIẾM VIỆC LÀM
Tiêu chí tìm kiếm
        Tìm Nâng Cao
Gợi ý từ khóa: Kỹ sư xây dựng, nhân viên kế toán, thu ngân...

Tìm thấy 19 việc làm
STT TÊN CÔNG VIỆC CÔNG TY NƠI LÀM VIỆC LƯƠNG NGÀY ĐĂNG
1 Công nhân sản xuất Cty TNHH Scancom Việt Nam Bình Dương 3 --> 5 triệu 31/07/2012
2 Bác sỹ Cty TNHH Scancom Việt Nam Bình Dương Thỏa thuận 31/07/2012
3 Trợ lý quản lý đơn hàng Cty TNHH Scancom Việt Nam Bình Dương Thỏa thuận 31/07/2012
4 Chuyên viên sản xuất tinh gọn Cty TNHH Scancom Việt Nam Bình Dương Thỏa thuận 31/07/2012
5 Giám sát chất lượng Cty TNHH Scancom Việt Nam Bình Dương Thỏa thuận 31/07/2012
6 Trưởng phòng sản xuất Cty TNHH Scancom Việt Nam Bình Dương Thỏa thuận 31/07/2012
7 Trưởng phòng sản xuất hàng nội thất Cty TNHH Scancom Việt Nam Bình Dương Thỏa thuận 31/07/2012
8 Trưởng phòng kế toán giá thành Cty TNHH Scancom Việt Nam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 21/03/2011
9 Trưởng phòng nghiên cứu & Phát triển Cty TNHH Scancom Việt Nam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 21/03/2011
10 Giám sát kế toán quản trị Cty TNHH Scancom Việt Nam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 21/03/2011
11 Trợ lý trưởng phòng bảo trì Cty TNHH Scancom Việt Nam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 21/03/2011
12 Kỹ thuật viên chuẩn bị sản xuất Cty TNHH Scancom Việt Nam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 21/03/2011
13 Kỹ sư quy trình sản xuất Cty TNHH Scancom Việt Nam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 21/03/2011
14 Kỹ sư tính định mức vật tư Cty TNHH Scancom Việt Nam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 21/03/2011
15 Kỹ thuật viên kiểm định Cty TNHH Scancom Việt Nam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 21/03/2011
16 Kế toán thanh toán Cty TNHH Scancom Việt Nam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 21/03/2011
17 Tổ trưởng sản xuất Cty TNHH Scancom Việt Nam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 21/03/2011
18 Nhân viên mua hàng Cty TNHH Scancom Việt Nam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 21/03/2011
19 Nhân viên kiểm soát giá thành Cty TNHH Scancom Việt Nam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 21/03/2011
Hiển thị từ việc làm thứ 1 đến việc làm thứ 19