KẾT QUẢ TÌM KIẾM VIỆC LÀM
Tiêu chí tìm kiếm
        Tìm Nâng Cao
Gợi ý từ khóa: Kỹ sư xây dựng, nhân viên kế toán, thu ngân...

Tìm thấy 23 việc làm
STT TÊN CÔNG VIỆC CÔNG TY NƠI LÀM VIỆC LƯƠNG NGÀY ĐĂNG
1 Nhân viên đứng máy sản xuất dược phẩm Cty CP Dược Phẩm TW25 Hồ Chí Minh Thỏa thuận 05/03/2016
2 Nhân viên phòng cơ điện Cty CP Dược Phẩm TW25 Hồ Chí Minh Thỏa thuận 05/03/2016
3 Nhân viên phòng nghiên cứu phát triển Cty CP Dược Phẩm TW25 Hồ Chí Minh Thỏa thuận 05/03/2016
4 Nhân viên đứng máy sản xuất Dược Cty CP Dược Phẩm TW25 Hồ Chí Minh Thỏa thuận 13/07/2013
5 Nhân viên đảm bảo chất lượng Cty CP Dược Phẩm TW25 Hồ Chí Minh Thỏa thuận 13/07/2013
6 Nhân viên xưởng sản xuất, soi thuốc Cty CP Dược Phẩm TW25 Hồ Chí Minh Thỏa thuận 13/07/2013
7 Nhân viên xưởng sản xuất, trình bày Cty CP Dược Phẩm TW25 Hồ Chí Minh Thỏa thuận 13/07/2013
8 Quản lý phân xưởng sản xuất Cty CP Dược Phẩm TW25 Hồ Chí Minh Thỏa thuận 13/07/2013
9 Nhân viên kiểm tra chất lượng Cty CP Dược Phẩm TW25 Hồ Chí Minh Thỏa thuận 15/10/2012
10 Nhân viên kế hoạch Cty CP Dược Phẩm TW25 Hồ Chí Minh Thỏa thuận 15/10/2012
11 Nhân viên phòng Marketing Cty CP Dược Phẩm TW25 Hồ Chí Minh Thỏa thuận 15/10/2012
12 Quản lý phân xưởng sản xuất/ Quản lý kinh doanh Cty CP Dược Phẩm TW25 Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24/02/2012
13 Thủ kho bao bì, nguyên liệu Cty CP Dược Phẩm TW25 Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24/02/2012
14 Nhân viên đứng máy Cty CP Dược Phẩm TW25 Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24/02/2012
15 Nhân viên phụ kho Cty CP Dược Phẩm TW25 Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24/02/2012
16 Nhân viên giám sát chất lượng (IPC) Cty CP Dược Phẩm TW25 Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24/02/2012
17 Nhân viên nghiên cứu thị trường Cty CP Dược Phẩm TW25 Hồ Chí Minh Thỏa thuận 09/05/2011
18 Kỹ sư điện lạnh Cty CP Dược Phẩm TW25 Hồ Chí Minh Thỏa thuận 09/05/2011
19 Trình dược viên tại TPHCM và các tỉnh Cty CP Dược Phẩm TW25 Hồ Chí Minh Thỏa thuận 09/05/2011
20 Nhân viên đảm bảo chất lượng (QA) Cty CP Dược Phẩm TW25 Hồ Chí Minh Thỏa thuận 09/05/2011
Hiển thị từ việc làm thứ 1 đến việc làm thứ 20
  Last
1
2