KẾT QUẢ TÌM KIẾM VIỆC LÀM
Tiêu chí tìm kiếm
        Tìm Nâng Cao
Gợi ý từ khóa: Kỹ sư xây dựng, nhân viên kế toán, thu ngân...

Tìm thấy 28 việc làm
STT TÊN CÔNG VIỆC CÔNG TY NƠI LÀM VIỆC LƯƠNG NGÀY ĐĂNG
1 Công nhân may mẫu Cty TNHH May Mặc Triple Việt Nam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 12/12/2013
2 Nhân viên kỹ thuật Cty TNHH May Mặc Triple Việt Nam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 12/12/2013
3 Quản lý phòng mẫu Cty TNHH May Mặc Triple Việt Nam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 12/12/2013
4 Nhân viên quản lý đơn hàng Cty TNHH May Mặc Triple Việt Nam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 16/11/2013
5 Nhân viên văn phòng biết tiếng Hoa Cty TNHH May Mặc Triple Việt Nam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 16/11/2013
6 Nhân viên phòng nhân sự Cty TNHH May Mặc Triple Việt Nam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 16/10/2013
7 Nhân viên QA quản lý khu vực miền Trung/ Quản lý kho Cty TNHH May Mặc Triple Việt Nam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 16/10/2013
8 Nhân viên QA Cty TNHH May Mặc Triple Việt Nam Đà Nẵng Thỏa thuận 16/10/2013
9 Nhân viên phiên dịch tiếng Hoa Cty TNHH May Mặc Triple Việt Nam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 31/07/2013
10 Chủ quản thiết kế hàng mẫu Cty TNHH May Mặc Triple Việt Nam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 05/07/2013
11 Nhân viên tuân thủ compliance Cty TNHH May Mặc Triple Việt Nam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 05/07/2013
12 Chủ quản/ Tổ trưởng chuyền may Cty TNHH May Mặc Triple Việt Nam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 05/07/2013
13 Nhân viên IE Cty TNHH May Mặc Triple Việt Nam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 05/07/2013
14 Chủ quản chuyền may Cty TNHH May Mặc Triple Việt Nam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 06/08/2012
15 Trợ lý sản xuất Cty TNHH May Mặc Triple Việt Nam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 06/08/2012
16 Nhân viên đi sơ đồ, kỹ thuật cắt Cty TNHH May Mặc Triple Việt Nam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 06/08/2012
17 Quản lý bộ phận kiểm tra chất lượng QA/QC Cty TNHH May Mặc Triple Việt Nam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 06/08/2012
18 Nhân viên IT Cty TNHH May Mặc Triple Việt Nam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 28/03/2012
19 Nhân viên quản lý phòng mẫu, phòng kỹ thuật Cty TNHH May Mặc Triple Việt Nam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 28/03/2012
20 Quản lý kho nguyên phụ liệu Cty TNHH May Mặc Triple Việt Nam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 28/03/2012
Hiển thị từ việc làm thứ 1 đến việc làm thứ 20
  Last
1
2