KẾT QUẢ TÌM KIẾM VIỆC LÀM
Tiêu chí tìm kiếm
        Tìm Nâng Cao
Gợi ý từ khóa: Kỹ sư xây dựng, nhân viên kế toán, thu ngân...

Tìm thấy 25 việc làm
STT TÊN CÔNG VIỆC CÔNG TY NƠI LÀM VIỆC LƯƠNG NGÀY ĐĂNG
1 Bảo vệ Cty TNHH Nissey Vietnam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 13/04/2012
2 Công nhân Cty TNHH Nissey Vietnam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 13/04/2012
3 Kỹ thuật viên Cty TNHH Nissey Vietnam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 13/04/2012
4 Phiên dịch Trung văn Cty TNHH Nissey Vietnam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 13/04/2012
5 Kỹ sư Cty TNHH Nissey Vietnam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 13/04/2012
6 Tạp vụ Cty TNHH Nissey Vietnam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 30/03/2012
7 Thiết kế sản phẩm Cty TNHH Nissey Vietnam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 05/08/2011
8 Nhân viên quản lý sản xuất Cty TNHH Nissey Vietnam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 08/07/2011
9 Bảo vệ Cty TNHH Nissey Vietnam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 07/12/2010
10 Công nhân Cty TNHH Nissey Vietnam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 07/12/2010
11 Kỹ thật viên Cty TNHH Nissey Vietnam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 07/12/2010
12 Phiên dịch Trung văn Cty TNHH Nissey Vietnam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 07/12/2010
13 Kỹ sư Cty TNHH Nissey Vietnam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 07/12/2010
14 05 Bảo vệ Cty TNHH Nissey Vietnam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 05/11/2010
15 400 Công nhân Cty TNHH Nissey Vietnam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 05/11/2010
16 30 Kỹ thuật viên Cty TNHH Nissey Vietnam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 05/11/2010
17 05 Phiên dịch Trung văn Cty TNHH Nissey Vietnam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 05/11/2010
18 30 Kỹ sư Cty TNHH Nissey Vietnam Hồ Chí Minh Thỏa thuận 05/11/2010
19 Bảo vệ Cty TNHH Nissey Vietnam Hồ Chí Minh 07/11/2008
20 Lao động phổ thông Cty TNHH Nissey Vietnam Hồ Chí Minh 07/11/2008
Hiển thị từ việc làm thứ 1 đến việc làm thứ 20
  Last
1
2