KẾT QUẢ TÌM KIẾM VIỆC LÀM
Tiêu chí tìm kiếm
        Tìm Nâng Cao
Gợi ý từ khóa: Kỹ sư xây dựng, nhân viên kế toán, thu ngân...

Tìm thấy 23 việc làm
STT TÊN CÔNG VIỆC CÔNG TY NƠI LÀM VIỆC LƯƠNG NGÀY ĐĂNG
1 Trưởng bộ phận thiết bị áp lực CN Cty CP Acecook Việt Nam tại Binh Dương Bình Dương Thỏa thuận 12/06/2012
2 Trưởng bộ phận kinh doanh kênh siêu thị CN Cty CP Acecook Việt Nam tại Binh Dương Hồ Chí Minh Thỏa thuận 29/02/2012
3 Nhân viên marketing kênh MT/Horeca CN Cty CP Acecook Việt Nam tại Binh Dương Hồ Chí Minh Thỏa thuận 29/02/2012
4 Nhân viên nhân sự CN Cty CP Acecook Việt Nam tại Binh Dương Hồ Chí Minh Thỏa thuận 29/02/2012
5 Quản lý nhãn hàng CN Cty CP Acecook Việt Nam tại Binh Dương Hồ Chí Minh Thỏa thuận 29/02/2012
6 Phiên dịch tiếng Nhật CN Cty CP Acecook Việt Nam tại Binh Dương Hồ Chí Minh Thỏa thuận 29/02/2012
7 Thiết kế CN Cty CP Acecook Việt Nam tại Binh Dương Hồ Chí Minh Thỏa thuận 21/09/2011
8 Nhân viên marketing CN Cty CP Acecook Việt Nam tại Binh Dương Hồ Chí Minh Thỏa thuận 21/09/2011
9 Công nhân sản xuất CN Cty CP Acecook Việt Nam tại Binh Dương Hồ Chí Minh Thỏa thuận 21/09/2011
10 Giám sát bán hàng CN Cty CP Acecook Việt Nam tại Binh Dương Hồ Chí Minh Thỏa thuận 21/09/2011
11 Công nhân vận hành sản xuất CN Cty CP Acecook Việt Nam tại Binh Dương Hồ Chí Minh Thỏa thuận 21/09/2011
12 Công nhân sửa chữa bảo trì CN Cty CP Acecook Việt Nam tại Binh Dương Hồ Chí Minh Thỏa thuận 21/09/2011
13 Đại diện thương mại CN Cty CP Acecook Việt Nam tại Binh Dương Hồ Chí Minh Thỏa thuận 21/09/2011
14 Nhân viên xuất nhập khẩu CN Cty CP Acecook Việt Nam tại Binh Dương Hồ Chí Minh Thỏa thuận 21/09/2011
15 Nhân viên kế hoạch kinh doanh CN Cty CP Acecook Việt Nam tại Binh Dương Hồ Chí Minh Thỏa thuận 21/09/2011
16 Thủ kho CN Cty CP Acecook Việt Nam tại Binh Dương Hồ Chí Minh Thỏa thuận 21/09/2011
17 Nhân viên Logistics CN Cty CP Acecook Việt Nam tại Binh Dương Hồ Chí Minh Thỏa thuận 21/09/2011
18 Trưởng bộ phận phát triển kinh doanh (kênh MT) CN Cty CP Acecook Việt Nam tại Binh Dương Hồ Chí Minh Thỏa thuận 29/04/2011
19 Nhân viên xuất nhập khẩu CN Cty CP Acecook Việt Nam tại Binh Dương Hồ Chí Minh Thỏa thuận 29/04/2011
20 Kỹ sư xây dựng CN Cty CP Acecook Việt Nam tại Binh Dương Hồ Chí Minh 27/11/2008
Hiển thị từ việc làm thứ 1 đến việc làm thứ 20
  Last
1
2