KẾT QUẢ TÌM KIẾM VIỆC LÀM
Tiêu chí tìm kiếm
        Tìm Nâng Cao
Gợi ý từ khóa: Kỹ sư xây dựng, nhân viên kế toán, thu ngân...

Tìm thấy 58 việc làm
STT TÊN CÔNG VIỆC CÔNG TY NƠI LÀM VIỆC LƯƠNG NGÀY ĐĂNG
1 Nhân viên tư vấn phòng KD Bất động sản Cty CP Đức Khải Hồ Chí Minh Thỏa thuận 06/03/2014
2 Kỹ sư dự toán - QA - QS Cty CP Đức Khải Hồ Chí Minh Thỏa thuận 06/03/2014
3 Chuyên viên quản lý chất lượng Cty CP Đức Khải Hồ Chí Minh Thỏa thuận 06/03/2014
4 Tổ trưởng tổ bảo trì - kỹ sư điện Cty CP Đức Khải Hồ Chí Minh Thỏa thuận 06/03/2014
5 Chuyên viên pháp chế Cty CP Đức Khải Hồ Chí Minh Thỏa thuận 06/03/2014
6 Trợ lý CTHĐQT phụ trách đối ngoại & truyền thông Cty CP Đức Khải Hồ Chí Minh Thỏa thuận 06/03/2014
7 Trợ lý phụ trách kinh doanh Cty CP Đức Khải Hồ Chí Minh Thỏa thuận 06/03/2014
8 Chuyên viên pháp lý phòng dự án phòng pháp lý dự án Cty CP Đức Khải Hồ Chí Minh Thỏa thuận 06/03/2014
9 Kỹ sư M.E.P - thiết kế Cty CP Đức Khải Hồ Chí Minh Thỏa thuận 06/03/2014
10 Chuyên viên tuyển dụng Cty CP Đức Khải Hồ Chí Minh Thỏa thuận 06/03/2014
11 Chuyên viên nhân sự - xây dựng cơ cấu & chính sách lao động Cty CP Đức Khải Hồ Chí Minh Thỏa thuận 06/03/2014
12 Chuyên viên nhân sự - đánh giá, khen thưởng Cty CP Đức Khải Hồ Chí Minh Thỏa thuận 06/03/2014
13 Giám đốc công ty Quản lý tòa nhà Cty CP Đức Khải Hồ Chí Minh Thỏa thuận 06/03/2014
14 Trợ lý CTHĐQT phụ trách kỹ thuật thi công - xây dựng Cty CP Đức Khải Hồ Chí Minh Thỏa thuận 06/03/2014
15 Bí thư chi bộ đảng công ty Cty CP Đức Khải Hồ Chí Minh Thỏa thuận 06/03/2014
16 Kỹ sư xây dựng - thiết kế, kết cấu... Cty CP Đức Khải Hồ Chí Minh Thỏa thuận 06/03/2014
17 Kiến trúc sư - thiết kế Cty CP Đức Khải Hồ Chí Minh Thỏa thuận 06/03/2014
18 Tài xế/ Phụ xế xe đầu kéo Cty CP Đức Khải Bình Dương Thỏa thuận 06/03/2014
19 Chuyên viên phân tích đầu tư tài chính Cty CP Đức Khải Hồ Chí Minh Thỏa thuận 06/03/2014
20 Thư ký phòng Tài chính Cty CP Đức Khải Hồ Chí Minh Thỏa thuận 06/03/2014
Hiển thị từ việc làm thứ 1 đến việc làm thứ 20
  Last
1
2
3