KẾT QUẢ TÌM KIẾM VIỆC LÀM
Tiêu chí tìm kiếm
        Tìm Nâng Cao
Gợi ý từ khóa: Kỹ sư xây dựng, nhân viên kế toán, thu ngân...

Tìm thấy 72 việc làm
STT TÊN CÔNG VIỆC CÔNG TY NƠI LÀM VIỆC LƯƠNG NGÀY ĐĂNG
1 Nhân viên quan hệ khách hàng Khách Sạn The Reverie Saigon Hồ Chí Minh Thỏa thuận 19/11/2012
2 Giám sát kỹ thuật/ Giám sát cơ khí Khách Sạn The Reverie Saigon Hồ Chí Minh Thỏa thuận 19/11/2012
3 Trợ lý/ Quản lý bộ phận tạp vụ Khách Sạn The Reverie Saigon Hồ Chí Minh Thỏa thuận 19/11/2012
4 Nhân viên an ninh Khách Sạn The Reverie Saigon Hồ Chí Minh Thỏa thuận 19/11/2012
5 Thư ký Giám đốc BP phòng/ Nhân viên điều phối phòng Khách Sạn The Reverie Saigon Hồ Chí Minh Thỏa thuận 19/11/2012
6 Giám sát an ninh Khách Sạn The Reverie Saigon Hồ Chí Minh Thỏa thuận 19/11/2012
7 Trợ lý trưởng bộ phận an ninh Khách Sạn The Reverie Saigon Hồ Chí Minh Thỏa thuận 19/11/2012
8 Kỹ sư trực Khách Sạn The Reverie Saigon Hồ Chí Minh Thỏa thuận 19/11/2012
9 Kỹ sư điện nhẹ/ Kỹ thuật điện/ Kỹ thuật cấp thoát nước Khách Sạn The Reverie Saigon Hồ Chí Minh Thỏa thuận 19/11/2012
10 Quản lý hệ thống tòa nhà Khách Sạn The Reverie Saigon Hồ Chí Minh Thỏa thuận 19/11/2012
11 Thư ký EAM Khách Sạn The Reverie Saigon Hồ Chí Minh Thỏa thuận 19/11/2012
12 Giám sát nhà hàng/ Tổ trưởng dịch vụ/ Nhân viên phục vụ/ Tiếp tân Khách Sạn The Reverie Saigon Hồ Chí Minh Thỏa thuận 19/11/2012
13 Tổ trưởng/ Nhân viên pha chế/ Thủ quỹ Khách Sạn The Reverie Saigon Hồ Chí Minh Thỏa thuận 19/11/2012
14 Nhân viên vệ sinh khu vực công cộng Khách Sạn The Reverie Saigon Hồ Chí Minh Thỏa thuận 19/11/2012
15 Giám sát/ Nhân viên phòng đồng phục/ Nhân viên phòng khăn Khách Sạn The Reverie Saigon Hồ Chí Minh Thỏa thuận 19/11/2012
16 Thợ may/ Nhân viên bộ phận giặt ủi Khách Sạn The Reverie Saigon Hồ Chí Minh Thỏa thuận 19/11/2012
17 Nhân viên nấu bếp I, bếp II/ Nhân viên phụ bếp Khách Sạn The Reverie Saigon Hồ Chí Minh Thỏa thuận 19/11/2012
18 Giám sát khu vực công cộng Khách Sạn The Reverie Saigon Hồ Chí Minh Thỏa thuận 19/11/2012
19 Giám sát bộ phận tạp vụ/ Nhân viên tạp vụ Khách Sạn The Reverie Saigon Hồ Chí Minh Thỏa thuận 19/11/2012
20 Thư ký quản lý khách sạn Khách Sạn The Reverie Saigon Hồ Chí Minh Thỏa thuận 19/11/2012
Hiển thị từ việc làm thứ 1 đến việc làm thứ 20
  Last
1
2
3