KẾT QUẢ TÌM KIẾM VIỆC LÀM
Tiêu chí tìm kiếm
        Tìm Nâng Cao
Gợi ý từ khóa: Kỹ sư xây dựng, nhân viên kế toán, thu ngân...

Tìm thấy 27 việc làm
STT TÊN CÔNG VIỆC CÔNG TY NƠI LÀM VIỆC LƯƠNG NGÀY ĐĂNG
1 Trưởng khoa/ Bác sỹ/ Chuyên viên ngoại tổng quát Bệnh Viện Quốc Tế Thành Đô Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24/08/2012
2 Trưởng khoa/ Bác sỹ/ Chuyên viên tim mạch Bệnh Viện Quốc Tế Thành Đô Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24/08/2012
3 Trưởng khoa/ Bác sỹ/ Chuyên viên nội tổng quát Bệnh Viện Quốc Tế Thành Đô Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24/08/2012
4 Trưởng khoa/ Bác sỹ/ Chuyên viên Tai, mũi, họng Bệnh Viện Quốc Tế Thành Đô Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24/08/2012
5 Trưởng khoa/ Bác sỹ/ Chuyên viên ung thư Bệnh Viện Quốc Tế Thành Đô Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24/08/2012
6 Trưởng khoa/ Bác sỹ/ Chuyên viên cấp cứu Bệnh Viện Quốc Tế Thành Đô Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24/08/2012
7 Trưởng khoa/ Bác sỹ/ Chuyên viên phẫu thuật chỉnh hình Bệnh Viện Quốc Tế Thành Đô Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24/08/2012
8 Nữ hộ sinh Bệnh Viện Quốc Tế Thành Đô Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24/08/2012
9 Hộ lý, Y công Bệnh Viện Quốc Tế Thành Đô Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24/08/2012
10 Điều dưỡng Bệnh Viện Quốc Tế Thành Đô Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24/08/2012
11 Trưởng khoa/ Bác sỹ/ Chuyên viên dược Bệnh Viện Quốc Tế Thành Đô Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24/08/2012
12 Trưởng bộ phận/ Trưởng phòng/ Chuyên viên/ Nhân viên dịch vụ khách hàng Bệnh Viện Quốc Tế Thành Đô Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24/08/2012
13 Trưởng bộ phận/ Trưởng phòng/ Chuyên viên/ Nhân viên lưu trữ hồ sơ Bệnh Viện Quốc Tế Thành Đô Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24/08/2012
14 Điều dưỡng phó khoa Bệnh Viện Quốc Tế Thành Đô Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24/08/2012
15 Điều dưỡng trưởng khoa Bệnh Viện Quốc Tế Thành Đô Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24/08/2012
16 Trưởng khoa/ Bác sỹ/ Chuyên viên xét nghiệm Bệnh Viện Quốc Tế Thành Đô Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24/08/2012
17 Trưởng khoa/ Bác sỹ/ Chuyên viên gây mê Bệnh Viện Quốc Tế Thành Đô Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24/08/2012
18 Trưởng khoa/ Bác sỹ/ Chuyên viên nội và ngoại thần kinh Bệnh Viện Quốc Tế Thành Đô Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24/08/2012
19 Trưởng bộ phận/ Trưởng phòng/ Chuyên viên/ Nhân viên phát triển kinh doanh Bệnh Viện Quốc Tế Thành Đô Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24/08/2012
20 Trưởng bộ phận/ Trưởng phòng/ Chuyên viên/ Nhân viên cung ứng Bệnh Viện Quốc Tế Thành Đô Hồ Chí Minh Thỏa thuận 24/08/2012
Hiển thị từ việc làm thứ 1 đến việc làm thứ 20
  Last
1
2