Chỉ huy phó công trình

Cty TNHH Tư Vấn XD Cơ Điện Trường Nam Hải

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-01-2016

Giám sát trưởng tại công trường

Cty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện Tuyên Lâm

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-01-2016

Kỹ sư dự án

Cty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện Tuyên Lâm

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 28-01-2016

Công nhân kỹ thuật điện nước

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Quảng Bình
Ngày cập nhật: 27-01-2016

Kỹ sư máy xây dựng

Công Ty Liên Hợp Xây Dựng Vạn Cường

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 22-01-2016

Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Định, Phú Yên
Ngày cập nhật: 19-01-2016

Chủ nhiệm thiết kế cầu, đường

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội, Bình Định, Phú Yên
Ngày cập nhật: 19-01-2016

Chủ trì khảo sát địa hình

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Định, Phú Yên, Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 19-01-2016

Họa viên kiến trúc

Công Ty TNHH MTV Anh Minh Anh

Mức lương: 7 - 15 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 16-01-2016

Kỹ sư triển khai bản vẽ shop drawing

Công Ty TNHH MTV Anh Minh Anh

Mức lương: 5 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 16-01-2016

Cán bộ kỹ thuật giám sát hiện trường

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Quảng Bình
Ngày cập nhật: 12-01-2016

Kỹ sư kinh tế xây dựng

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Quảng Bình
Ngày cập nhật: 12-01-2016

An toàn viên công trình

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Quảng Bình
Ngày cập nhật: 12-01-2016

Kỹ sư điện nước

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng FLC Faros

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Quảng Bình
Ngày cập nhật: 12-01-2016

Kỹ sư dự toán công trình nhà xưởng

Công Ty TNHH MTV Anh Minh Anh

Mức lương: 5 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-01-2016

Kỹ sư kết cấu

Công Ty TNHH MTV Anh Minh Anh

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-01-2016

Thư ký xây dựng

Công Ty TNHH MTV Anh Minh Anh

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-01-2016

Giám sát công trình xây lắp điện công nghiệp

Công Ty TNHH Quốc Việt Hàn

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 05-01-2016

ĐỊA ĐIỂM

  • 10
  • 5
  • 3
  • 3
  • 2
  • 2

NGÀNH NGHỀ

  • 18

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG