Phiên dịch tiếng Trung

Công Ty Cổ Phần Thép Top Pro

Mức lương: 7 - 10 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 24-04-2017
Ngày cập nhật: 19-04-2017

Nghiệp vụ đơn hàng Anh, Hoa, Việt

Công Ty TNHH Đế Vương Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 14-04-2017

Nhân viên kỹ thuật cơ khí

Công Ty Việt Hóa Nông

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 13-04-2017

Legal specialist

Chiến Lược Nhân Lực

Mức lương: $1000 - $1200
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 04-04-2017

Thiết kế khuôn mẫu

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mafa Việt Nam

Mức lương: 20 - 25 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 30-03-2017

Quản lý xưởng khuôn

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mafa Việt Nam

Mức lương: 25 - 30 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 30-03-2017

Phiên dịch tiếng Hoa

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mafa Việt Nam

Mức lương: 8 - 10 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 30-03-2017

Quản lý sản xuất

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mafa Việt Nam

Mức lương: 10 - 20 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 30-03-2017
Ngày cập nhật: 29-03-2017
Ngày cập nhật: 29-03-2017

Nhân viên QC, bảo trì máy

Cty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Hùng Minh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 29-03-2017

Quản lý sản xuất

Cty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Hùng Minh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 29-03-2017

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH Tiền Khởi

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 28-03-2017
Ngày cập nhật: 23-03-2017

Nhân viên KCS

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Toàn Thắng

Mức lương: 1 - 2 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 15-03-2017

Nhân viên văn phòng

Cty TNHH Thiết Bị Đông Lạnh Kuen Ling VN

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 10-03-2017

Kế toán tổng hợp

Công ty cổ phần sx Thép Vina One

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 03-03-2017

Nhân viên an toàn lao động - HSE

Công ty cổ phần sx Thép Vina One

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 03-03-2017

Nhân viên kinh doanh

Công ty cổ phần sx Thép Vina One

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 02-03-2017

Nhân viên thu mua

Công ty cổ phần sx Thép Vina One

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 02-03-2017

Kế toán trưởng

Headhunt Viet Nam

Mức lương: 20 - 40 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 01-03-2017

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hành Mỹ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 28-02-2017
Ngày cập nhật: 28-02-2017

Nhân viên hành chính nhân sự

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hành Mỹ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 28-02-2017

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hành Mỹ

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 28-02-2017
Ngày cập nhật: 21-02-2017

Nhân viên kế toán

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Toàn Thắng

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 15-02-2017

Phiên Dịch / Trợ Lý Tiếng Hoa

Công Ty TNHH Thép Top Pro

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 26-12-2016

Kỹ sư tự động hóa

Công Ty Cổ Phần Đa Quốc Gia Tân Phú Minh

Mức lương: 10 - 20 triệu
Địa điểm: Long An
Ngày cập nhật: 24-11-2016

ĐỊA ĐIỂM

 • 90

NGÀNH NGHỀ

 • 10
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG