After sales service manager

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: $1800 - $2000
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-02-2016

Recruitment Manager

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: $1800 - $2500
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-02-2016

Kỹ sư bán hàng quạt thông gió

Công Ty TNHH SXCN Quốc Tiến - Protech

Mức lương: 6 - 9 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-02-2016

Tài xế xe du lịch

Công Ty TNHH Tân Quang Minh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-02-2016

Tài xế xe tải

Công Ty TNHH Tân Quang Minh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-02-2016

Nhân viên kinh doanh nước tinh khiết

Công Ty TNHH Tân Quang Minh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-02-2016

Nhân viên Marketing online làm việc tại Thủ Đức

Công Ty CP TMDV Kỹ Thuật MK

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-02-2016

Quản lý kinh doanh

Công Ty BHNT Dai ichi life Việt Nam

Mức lương: 4 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-02-2016

PG đại diện nhãn hàng

Công Ty CP Thế Giới Truyền Thông

Mức lương: 10 - 12 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-02-2016

Thư ký hành chánh

Cty TNHH Thương Mại Quốc Tế Dệt May Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-02-2016

Thư ký Tổng Giám đốc

Cty TNHH Thương Mại Quốc Tế Dệt May Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 22-02-2016

Nhân viên tư vấn khách hàng

Công Ty Cổ Phần Vận Chuyển Á Châu

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 20-02-2016

CTV đăng tin quảng cáo

Công Ty Ý Tưởng Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 20-02-2016

Thư ký/ Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH MTV Khang Gia Bình

Mức lương: 4 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 20-02-2016

Giám sát PG

Chi Nhánh Công Ty TNHH Happy Cook Tại TPHCM

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 20-02-2016

Giám đốc siêu thị

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: 40 - 50 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 20-02-2016
Ngày cập nhật: 19-02-2016

Trưởng phòng thu mua

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-02-2016

Investment Manager

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: $3000 - $4000
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-02-2016

Nhân viên dịch vụ khách hàng

Công Ty TNHH MTV CNTT & DV Tín Đạt

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-02-2016

Trung cấp cơ khí-thợ cơ khí 3/7

Công Ty MXD Matec

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-02-2016

Hợp đồng - vật tư

Công Ty MXD Matec

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-02-2016

Lái xe dấu C - Lái xe cẩu thùng

Công Ty MXD Matec

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-02-2016

Senior Recruitment Consultant

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 19-02-2016

Kế toán tổng hợp

Cty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Nhật Hồng

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-02-2016

Quản lý PG

Cty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Nhật Hồng

Mức lương: 7 - 8 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-02-2016

Giám đốc kinh doanh khu vực

Cty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Nhật Hồng

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-02-2016

Tạp vụ văn phòng

Cty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Nhật Hồng

Mức lương: 5 - 6 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-02-2016

Tài xế dấu E

Cty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Nhật Hồng

Mức lương: 8 - 9 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-02-2016

Công nhân kỹ thuật

Cty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Nhật Hồng

Mức lương: 3 - 4 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-02-2016

ĐỊA ĐIỂM

 • 427

NGÀNH NGHỀ

 • 77
 • 47
 • 27
 • 24
 • 19
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG