Ngày cập nhật: 07-03-2016

Việc làm tại Nhật Bản

Công Ty TNHH KTM

Mức lương: 24 - 27 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 07-03-2016

Nhân viên kinh doanh

Cty TNHH Công Nghệ Tin Học Phi Long

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 01-02-2016

Thợ công trình

Cty TNHH Công Nghệ Tin Học Phi Long

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 01-02-2016

Kỹ thuật sửa chữa điện tử

Cty TNHH Công Nghệ Tin Học Phi Long

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 01-02-2016

Kỹ sư máy xây dựng

Công Ty Liên Hợp Xây Dựng Vạn Cường

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 22-01-2016

Giám đốc điều hành

Công Ty Liên Hợp Xây Dựng Vạn Cường

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 22-01-2016

Giám đốc kinh doanh chi nhánh Đà Nẵng

Công Ty TNHH SX-TM-DV Bạch Việt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 21-01-2016

Quản lý kinh doanh

Công Ty TNHH MTV Năng Lượng Mặt Trời Trí Thành

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 14-01-2016

Quản lý đại lý máy NLMT

Công Ty TNHH MTV Năng Lượng Mặt Trời Trí Thành

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 14-01-2016
Ngày cập nhật: 14-01-2016
Ngày cập nhật: 14-01-2016

Nhân viên kinh doanh

Công Ty TNHH MTV Năng Lượng Mặt Trời Trí Thành

Mức lương: 3 - 5 triệu
Địa điểm: Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 11-01-2016

ĐỊA ĐIỂM

  • 13

NGÀNH NGHỀ

  • 5
  • 2
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG