Kỹ sư cấp thoát nước

Bệnh Viện Phụ Sản Quốc Tế Đức Giang

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 24-06-2016

Giám đốc dự án

Cty TNHH Kỹ Thuật Môi Trường Fongtech

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 10-06-2016

Kỹ sư môi trường

Cty TNHH Kỹ Thuật Môi Trường Fongtech

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 10-06-2016

Kỹ sư HSE

Cty Dịch Vụ Sửa Chữa Các Nhà Máy Điện EVNGENCO 3

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày cập nhật: 07-06-2016
Ngày cập nhật: 20-04-2016

EHS Manager

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Dương
Ngày cập nhật: 01-04-2016
Ngày cập nhật: 11-03-2016

Safety Officer

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Bình Phước
Ngày cập nhật: 08-03-2016

Kỹ sư môi trường

Cty TNHH Kỹ Thuật Môi Trường Fongtech

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-03-2016

KS môi trường

Cty TNHH Kỹ Thuật Môi Trường Fongtech

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-03-2016

Giám đốc dự án

Cty TNHH Kỹ Thuật Môi Trường Fongtech

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-03-2016

HSE Manager

Ky Nguyen Vang Consultants Co., Ltd

Mức lương: 20 - 23 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-03-2016

ĐỊA ĐIỂM

  • 6
  • 3
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

NGÀNH NGHỀ

  • 13

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG