Junior C# Developer

JellyFish HR

Mức lương: $300 - $700
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 07-03-2016

Developer

JellyFish HR

Mức lương: $600 - $800
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 07-03-2016

PHP Engineer

JellyFish HR

Mức lương: $500 - $650
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 07-03-2016

Senior Front-end Developer

JellyFish HR

Mức lương: $500 - $1000
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 07-03-2016

Project Manager

JellyFish HR

Mức lương: $1000 - $1600
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 07-03-2016

Nhân viên IT

Công Ty International Food Master

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 05-03-2016

Nhân viên kỹ thuật máy tính

NetGroup

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 04-03-2016

Java/ Senior Software Engineer - CSC

Viet Nam Computer Science Corporation

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 03-03-2016

Nhân viên IT (Hepldesk)

Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi Spotlight

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hải Dương, Đồng Tháp
Ngày cập nhật: 02-03-2016
Ngày cập nhật: 02-03-2016

Thực tập sinh thiết kế website/ SEO

Công Ty TNHH Nhơn Mỹ

Mức lương: 1 - 3 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-03-2016

CTV wordpress/ CTV thiết kế website bằng wordpress

Công Ty TNHH Nhơn Mỹ

Mức lương: 1 - 5 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-03-2016

Nhân viên nhập liệu nội dung web cho khách hàng

Công Ty TNHH Nhơn Mỹ

Mức lương: 4 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 02-03-2016

Nhân viên lập trình IOS

Công Ty TNHH Tân Phú Vinh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-03-2016

Nhân viên lập trình ASP

Công Ty TNHH Tân Phú Vinh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-03-2016

Nhân viên lập trình Dotnet (Winform)

Công Ty TNHH Tân Phú Vinh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 01-03-2016

Nhân viên kỹ thuật phần mềm

Công Ty TNHH Tân Phú Vinh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh, Hà Nội
Ngày cập nhật: 01-03-2016

Nhân viên IT

Cty CP ĐT XD & PT Lĩnh Phong - Conic

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 27-02-2016

Nhân viên IT

Công Ty CP City Auto

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-02-2016

Nhân viên IT phần mềm

QSR Vietnam

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-02-2016

Nhân viên IT phần cứng

QSR Vietnam

Mức lương: 5 - 7 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-02-2016

Quản lý phần mềm

QSR Vietnam

Mức lương: 15 - 20 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-02-2016

Nhân viên SEO

Cty TNHH Quản Trị Hồng Lĩnh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hà Nội
Ngày cập nhật: 26-02-2016

Nhân viên lập trình web PHP

Công Ty TNHH MTV CNTT & DV Tín Đạt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-02-2016

Mobile App Developer

Công Ty TNHH MTV CNTT & DV Tín Đạt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-02-2016

Nhân viên nhập liệu

Công Ty TNHH MTV CNTT & DV Tín Đạt

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 18-02-2016

C++ Software Engineer

Viet Nam Computer Science Corporation

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-02-2016

Automation Testing Engineer - Selenium

Viet Nam Computer Science Corporation

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-02-2016

.NET Software Engineers - SE/SSE

Viet Nam Computer Science Corporation

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-02-2016

Java Software/ Senior Software Engineer

Viet Nam Computer Science Corporation

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 15-02-2016

ĐỊA ĐIỂM

  • 45
  • 5
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1

NGÀNH NGHỀ

  • 53

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG