Ngày cập nhật: 25-01-2016
Ngày cập nhật: 25-01-2016
Ngày cập nhật: 25-01-2016
Ngày cập nhật: 25-01-2016
Ngày cập nhật: 25-01-2016
Ngày cập nhật: 25-01-2016

Tổ trưởng bộ môn

Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch Sài Gòn

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-01-2016

Giảng viên cơ hữu

Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch Sài Gòn

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 25-01-2016

Vice dean of nursing

Trường Cao Đẳng Đông Á

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Quảng Nam
Ngày cập nhật: 13-01-2016

Giảng viên điều dưỡng

Trường Cao Đẳng Đông Á

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Quảng Nam
Ngày cập nhật: 06-01-2016

ĐỊA ĐIỂM

  • 8
  • 2

NGÀNH NGHỀ

  • 10

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG