Nhân viên kỹ thuật Điện, cơ khí

Công Ty Cổ Phần Thuận Hải

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Toàn quốc
Ngày cập nhật: 13-01-2016

Kỹ sư điện - cơ khí

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 09-01-2016

Trưởng phòng bảo trì

Công Ty CP SX XD Hưng Long Phước

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-01-2016

Thợ điện công trình

Công Ty TNHH MTV Anh Minh Anh

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 08-01-2016

Kỹ sư điện

Công Ty TNHH Quốc Việt Hàn

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 05-01-2016

Thợ điện công trình

Công Ty TNHH Quốc Việt Hàn

Mức lương: Thỏa thuận
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 05-01-2016

ĐỊA ĐIỂM

  • 5
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

NGÀNH NGHỀ

  • 6

MỨC LƯƠNG

CẤP BẬC

ĐĂNG TRONG VÒNG