Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Sửa chữa máy tàu biển, cơ khí động lực, thủy lực
Cty CP Thương Mại Và Công Nghiệp Tân Tú
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay