Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Chuyên viên quản lý thiết bị nâng hạ, cầu trục
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay