Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Nhân viên xuất khẩu thị trường quốc tế
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Mùa Xuân
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay