Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Phụ xe bốc xếp và lái xe B2, C
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Chuyển Hàng Hóa
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay