Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Nhân viên digital marketing
Trường TCN Kỹ Thuật Công Nghệ Hùng Vương
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay