Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Chuyên viên pháp chế xử lý nợ có tài sản bảo đảm
Công Ty Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay