Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Nhân viên khảo sát thị trường, phỏng vấn người tiêu dùng
Công Ty Nghiên Cứu Thị Trường Cimigo
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay