Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Lái xe tải giao hàng, phụ bốc xếp
Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Phúc Hải
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay