Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Lao động phổ thông, lái xe và phụ xe giao hàng
Công Ty Vận Tải Hương Thủy
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay