Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Nhân viên giúp việc, tạp vụ theo giờ
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Dịch Vụ Nhà Sạch HMC
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay