Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Nhân viên kỹ thuật lắp đặt đèn trang trí dân dụng
Công Ty TNHH Sài Gòn COTO
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay