Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Nhân viên sales
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Đo Đạc Và Môi Trường Việt Malay
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay