Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Chuyên viên chăm sóc khách hàng
Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay