Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Bảo vệ nhà máy, tòa nhà, khu đô thị, siêu thị
Công Ty Bảo Vệ Đông Hải
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay