Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Trưởng phòng mua hàng
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Trần Gia
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay