Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Nhân viên lập dự toán công trình, hạ tầng kỹ thuật
Công Ty TNHH Đầu Tư Tư Vấn Xây Dựng ICC
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay