Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Chuyên viên PR - marketing digital
Công Ty Cổ Phần Dầu Cá Châu Á
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay