Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Trưởng phòng quản lý rủi ro và quy trình
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Thuận Việt
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay