Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Trưởng bộ phận quản lý danh mục cung ứng
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay