Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Trưởng phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng tại hiện trường
Công Ty Cổ Phần Giám Định Đại Minh Việt
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay