Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Nhân viên giao nhận suất ăn trên máy bay
Cty TNHH MTV Suất Ăn Hàng Không Việt Nam
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay