Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Nhân viên thư viện và truyền - nhận dữ liệu chương trình
Công Ty CP Quốc Tế Truyền Thông Today TV
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay