Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Giám sát kinh doanh, giao nhận sản phẩm
Công Ty CP Bia - Nước Giải Khát Sài Gòn - Tây Đô
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay