Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Trưởng phòng kỹ thuật bảo trì
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cường Vinh
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay