Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Thợ sửa điện lạnh lương cao, đi làm ngay tại TP.HCM
Trung Tâm Sửa Điện Lạnh - Điện Tử
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay