Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Lái xe B2, C, D, E và phụ xe, lao động phổ thông tại Vĩnh Phúc
Công Ty TNHH Thương Mại Tân Đồng Phúc
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay