Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Lái xe có bổ túc và phụ xe giao nhận tại Bắc Giang
LacCo Vận Tải - Công Ty Vận Tải Và Đại Lý Vận Tải
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay