Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Thư ký dự án
Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Kỹ Thuật Hòa Bình
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay