Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Chăm sóc khách hàng internet, truyền hình mạng Viettel
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay