Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Cán bộ kỹ thuật KCS
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Khảo Sát Công Trình Thanh Tuấn
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay