Ứng tuyển trực tuyến, vị trí:

Nhân viên kinh doanh thiết bị điện công nghiệp
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực
Thành viên đăng nhập (Nếu bạn đã có hồ sơ tại Workbank.vn)
Nộp đơn ứng tuyển nhanh không cần đăng ký tài khoản!
Bạn có thể nộp đơn ứng tuyển không cần đăng nhập hoặc chưa là thành viên của Workbank.
Ứng tuyển ngay