Sắp xếp:
Ứng viên Kinh nghiệm Lương Nơi làm việc Cập nhật
Nhân viên thiết kế nội thất
Nguyễn Công Tín
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 9-12 triệu Bình Dương, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Đồng Nai 17-04-2017
Nhân viên kỹ thuật sơn đồ gỗ
Triệu Vĩnh Quyền
Học vấn: Trung học
11 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 09-12-2015