Sắp xếp:
Ứng viên Kinh nghiệm Lương Nơi làm việc Cập nhật
Nhân viên kỹ thuật sơn đồ gỗ
Triệu Vĩnh Quyền
Học vấn: Trung học
11 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 09-12-2015