Sắp xếp:
Ứng viên Kinh nghiệm Lương Nơi làm việc Cập nhật
Thợ bạc
Nguyễn Phí Quí
Học vấn: Khác
3 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 15-04-2015